EduCloud Alliancen toiminta päättyy – kiitämme kaikkia panoksestanne digitaalisen oppimisen edistämiseksi

EduCloud Alliancen toiminta päättyy – kiitämme kaikkia panoksestanne digitaalisen oppimisen edistämiseksi

EduCloud Alliancen aktiivinen toiminta päättyy vuoden 2023 loppuun. EduCloud Alliance on ollut avoimeen teknologiaan perustuva liiketoimintalähtöinen ryhmittymä, jossa useat eri tahot ovat kuluneiden vuosien aikana yhdistäneet voimansa edistääkseen digitaalisen oppimisen avointa ekosysteemiä.

 

EduCloudin historian aikana olemme nähneet monia merkittäviä yhteisiä saavutuksia. Nämä kaikki edistysaskeleet ovat olleet tärkeitä etappeja kohti tulevaisuuden digitaalista oppimista sekä keskeisiä allianssin tavoitteelle luoda yhtenäisempää sekä avoimempaa ekosysteemiä. Allianssi on ollut mukana rakentamassa valtiontasoista, kansainväliseksi tähtäävää ekosysteemiä, joka yhdistää niin oppimispalveluiden käyttäjät, ostajat, kehittäjät kuin palveluntarjoajatkin. Olemme edistäneet oppimisteknologian ja sisältöjen digitaalista markkinaa rakentamalla yhteistä avointa standardia oppimisympäristöille, materiaaleille sekä toiminnallisuuksille helpottamaan koulutuksen pilvipalvelutuotteiden ja sisältöjen avointa tarjontaa, myymistä, löytämistä, hankkimista, vertailua ja käyttämistä. Sen avulla digitaalisia oppimateriaaleja on ollut helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön verkko-oppimisalustoilla tai muissa oppimisen verkkopalveluissa.

 

Avoimen standardin toteuttaminen ja referenssitoteutus

Alkujaan EduCloud Alliance (ECA) oli Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alullepanema allianssi avoimen koulutuspilvipalvelun standardin (EduCloud) toteuttamiseksi. Toiminnan alussa EduCloud-standardin referenssitoteutuksen laatiminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Merkittävin aikaansaannos oli vuonna 2017 referenssitoteutuksen uudistaminen. Lisäksi samaan aikaan allanssin toiminnassa alettiin keskittyä myös oppimisanalytiikan toteuttamiseen sekä analytiikkarajapintoihin. Referenssitoteutus ja sitä vastaava käynnissä oleva ympäristö oli tärkeä osa standardin määrittelyä. Beta-ympäristössä käyttäjät ja kehittäjät pystyivät toteamaan, miten eri rajapinnat toimivat ja mitä palveluilta oikeasti odotettiin.

 

MPASSid-tunnistautuminen

ECA on ollut myös mukana tukemassa ja edistämässä MPASSid-tunnistautumista, joka on hyvä ratkaisu oppilaitosten kirjautumishaasteiden ratkaisemiseksi. Beta-ympäristö toteutettiin aikanaan myös yhteistyössä MPASS-projektin kanssa.

 

Oppilaitosten suostumuksen hallinta

Standardin toteuttamisen lisäksi yhtenä isona toiminnan painopistealueena oli oppilaitosten suostumuksenhallinta. ECAssa keskityttiin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin määrittelemiseen sekä laatimiseen.

 

KOSKI-lainsäädäntö ja OID

ECA on ollut myös mukana edistämässä sekä tukemassa KOSKI-lainsäädännön ja OID:n eli valtakunnallisen oppijan yksilöivän tunnuksen käyttöönottoa Suomessa. OID on opetustoimen tietovarannot läpileikkaava keino löytää yhteen oppilaaseen liittyvät tiedot.

 

xAPI-standardi

Viimeisimpänä ECAn toiminnassa keskityttiin xAPI-standardin edistämiseen ja pyrittiin näin nostamaan esille sen hyötyjä oppimisanalytiikkatiedon välittämisessä. xAPI on yksinkertainen, tekstimuotoinen tiedonvälitysstandardi, jolla erilaiset oppimiseen liittyvät palvelut voivat raportoida suoritus- ja tapahtumatietoja ulkoiseen tietokantaan (LRS eli Learning Record Store). Aiemmin tällainen analytiikkatieto on ollut hajallaan eri järjestelmissä ja esitysmuodoissa. ECAn jäsenten yhteistyönä loimme “pienin yhteinen nimittäjä” -ajatuksella ensimmäisen version xAPI-verbikirjastosta, johon poimittiin joukko tyypillistä oppimistapahtumaa kuvaavia verbejä, joiden toimintaa havainnollistetaan lyhyiden oppimistarinoiden kautta.

 

Kansainväliset verkostot

Vuosien aikana ECA pystyi myös laajentamaan verkostojaan ja luomaan niin kansallista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä muun muassa Yhdysvaltoihin sekä myös Euroopan sisällä, erityisesti Pohjoismaihin, Balttiaan sekä Saksaan.

 

Kiitokset

Haluamme kiittää kaikkia vuosien mittaan EduCloudin toiminnassa mukana olleita jäseniämme, kumppaneita ja muita sidosryhmiä panoksestanne ja sitoutumisestanne allianssin toimintaan ja tavoitteisiin. Yhteistyö, innovatiivisuus ja pyrkimyksenne edistää digitaalista oppimista ovat olleet korvaamattomia ja keskeisiä allianssin menestykselle. EduCloud Alliance on ollut matka, josta voimme kaikki olla ylpeitä.

Kiitos, että olette olleet osa tätä ainutlaatuista hanketta.