Allianssi

EduCloud Alliancen organisaatiokaavio

Kuva: EduCloud Alliancen organisaatiomalli

EduCloud Alliancen (ECA) EDU-yhteisö on kaikille ECAn toiminnasta kiinnostuneille avoin verkosto, jonka pedagogiset näkemykset ja kokemukset ohjaavat ECAn toimintaa ja luovat pohjaa teknisille toteutuksille. EDU-yhteisön toimintaan kuuluvat muun muassa erilaiset asiantuntijawebinaarit, live-tapaamiset, työpajat sekä verkkokeskustelut.

EDU-yhteisö perustettiin keväällä 2015 tuomaan käytännön kokemuksia ja toiveita osaksi ECAn kehitystyötä. Yhteisön näkemyksiä keräämällä ja kuuntelemalla varmistetaan, että ECAn tekninen kehitystyö vastaa opetuskentän todellisia tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa opetuksen digiloikka helpottamalla digitaalisten oppimateriaalien käyttöönottoa ja sulauttamista osaksi opettajien omaa opetustyyliä.

Toiminnan tavoitteet

ECAn peruskirja määrittelee ECAn rakenteen ja toiminnan tavoitteet. ECAn tavoitteena on...

 • Edistää opetussektorin digitalisointia ja kehitystä
 • Edistää opetussektorin yhteistyötä avoimuuden hengessä
 • Luoda edellytyksiä ja edistää koulutusvientiä; toimia tarvittaessa ovien avaajana kansainvälistämishankkeissa
 • Edesauttaa kansallisen keskitetyn käyttäjänhallinnan ja tunnistuksen aikaansaamista
 • Kehittää ja ohjata kansallista palveluarkkitehtuuria tukemaan standardoituja opetussektorin palveluita
 • Määritellä ECAn standardin sisältämien ja sitä täydentävien komponenttien arkkitehtuuri mukaan lukien esimerkkitoteutuksen arkkitehtuuri
 • Kehittää esimerkkitoteutus standardin validoimiseen, demokäyttöön ja portaaliksi varsinaisiin kauppapaikkoihin ja materiaaleihin
 • Tuoda ECAn standardin määrittely sille tasolle että kauppapaikan kehittäjä pystyy tekemään standardin mukaisen kauppapaikan ja sisällöntuottajan sisältö toimii kaikissa näissä kauppapaikoissa
 • Edistää näin osaltaan myös kaupallista oppimateriaalien ja koulutuspalveluiden tuottamista, kansainvälistämistä ja liiketoimintaa.

Jäsenistö

ECA-liittymissopimuksella kuka tahansa voi liittyä allianssin jäseneksi. Eri jäsenyystyypit on määritelty tarkemmin peruskirjassa. ECAn jäsenmaksut. Koska allianssiin kuuluu kattava joukko alan toimijoita, kilpailuoikeudellinen ohjeistus kertoo rajoitteista, joita allianssin keskustelu noudattaa.

EduCloud Allianssin jäseniksi lasketaan ne tahot, jotka ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksen ja suorittaneet jäsenmaksun. Jäsentyypit ollaan puolestaan jaoteltu kuuteen eri luokkaan:

Strateginen jäsen saa paikan ECAn johtoryhmässä. Jäsenyystyyppi on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille, joiden keskeiseen strategiaan ECA kuuluu.

Yritysjäsen on oikeutettu osallistumaan työryhmien toimintaan ja prioriteettina on työryhmien vetäminen. Toimintajäsenet voidaan tarvittaessa myös kutsua mukaan johtoryhmään. Tämä jäsenyystyyppi on suunnattu yrityksille ja yhteisöille, jotka hyötyvät ECAsta ja ovat aktiivisesti kehittämässä sitä.

Yhteisöjäsen voidaan kutsua työryhmiin ja yhteisö on oikeutettu äänestämään johtoryhmään yhden edustajan jäsentensä joukosta. Yhteisöjäsen voi olla taho tai henkilö, joka on kontribuoinut ECAan ja hakenut yhteisöjäsenyyttä.

Edu-jäsen voi johtoryhmän kutsusta osallistua työryhmiin. Tämä jäsenyys on suunnattu käyttäjille, asiakkaiden edustajille ja muille sidosryhmille, jotka ovat mukana määrittelemässä ECAn tavoitteita ja pilotoimassa ECAn ja sen jäsenten tuotoksia sekä materiaaleja.

Kuntajäsen voidaan kutsua mukaan työryhmiin ja jäsenyys on suunnattu kunnille ja kaupungeille, jotka haluavat olla mukana edistämässä koulutuksen teknologian standardeja sekä olla vaikuttamassa Suomen koulutusteknologian kehitykseen (mm. tunnistautuminen, sisältöjen standardit, oppimisalustojen tietojen siirtyvyys sekä sisältöjen yhteensopivuus.

Startup-jäsen voidaan kutsua mukaan työryhmiin ja jäsenyys on suunnattu alle 4 vuotta toimineille alan startup-yrityksille, jotka hyötyvät ECAsta ja haluavat osallistua aktiivisesti toimialan kehitykseen sekä kansainvälisen yhteistyön rakentamiseen.

Avoimuuskoordinaattori

Johtoryhmä

EduCloud-allianssin johtoryhmän tehtävänä on vastata päätöksenteosta niiltä osin, kun päätös ei kuulu puheenjohtajalle, avoimuuskoordinaattorille tai pääarkkitehdille. Johtoryhmä nimeää esimerkiksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja avoimuuskoordinaattorin lisäksi pääarkkitehdin ja muut välttämättömäksi kokemansa roolit. Johtoryhmä kutsuu kokoon myös tarvittavat työryhmät valitsemalla vetäjän strategisten tai yritysjäsenten, jäsenten tai ulkopuolisten joukosta tässä prioriteettijärjestyksessä.

Lisäksi johtoryhmä päättää budjetista ja käytettävistä työkaluista sekä vastaa ECAn virallisessa tiedotuksessa käytettävistä materiaaleista. Johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ja kaikki ECAn työryhmien lopulliset tuotokset ovat julkisia.

Johtoryhmään kuuluvat ECAn strategiset jäsenet sekä johtoryhmän valitsema puheenjohtaja ja avoimuuskoordinaattori. Lisäksi yhteisöjäsenet voivat äänestää joukostaan yhden edustajan johtoryhmään sekä yritys-, edu-, kunta- ja startup-jäsenet voivat osallistua kokouksiin kutsusta.

Johtoryhmän jäsenet 2023

Timo Väliharju (puheenjohtaja, avoimuuskoordinaattori)

 • toiminnanjohtaja, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
 • timo.valiharju @ coss.fi
 • 050 330 3339