xAPI-seminaarissa keskusteltiin kansallisen ekosysteemin rakentamisesta xAPIn ympärille

xAPI-seminaarissa keskusteltiin kansallisen ekosysteemin rakentamisesta xAPIn ympärille

EduCloud Alliance ja Vantaan kaupungin DigiOne-hanke järjestivät yhteistyössä xAPI-seminaarin 11.3.2020 Vantaan kaupungintalolla. Tilaisuus keräsi yhteen yli 60 koulutusteknologian tulevaisuudesta kiinnostunutta. DigiOnen hankepäällikkö Kirsi Lehto avasi tilaisuuden kertomalla lyhyesti Vantaan kaupungin DigiOne-hankkeen taustoista.

 

Katso videotallenne tilaisuudesta >>

 

Tilaisuuden ohjelmassa tarkasteltiin koulutusteknologian kehitystä ja erityisesti kansainvälisesti nousevaa teknologiatrendiä, xAPI-standardia (The Experience API). Edita Publishingin kehitysjohtaja Kalle Huhtala avasi kuulijoille tarkemmin xAPI-standardia ja miten se hyödyttää eri osapuolia. Huhtala nosti esille, että xAPIn avulla voimme tarjota oppijalle enemmän, nopeammin ja helpommin tietoa ja tukea, oppimisen järjestäjän työ helpottuu ja tehostuu sekä xAPI tarjoaa sisällöntuottajalle kansallisen digioppimisen infrastruktuurin edut.

EduCloud Alliance kartoitti viime vuonna, miten hyvin xAPI standardina Suomessa tunnetaan ja kuinka laajalti suomalaiset oppilaitokset ja opetusalan yritykset sitä jo hyödyntävät. EduCloud Alliancen puheenjohtaja Timo Väliharju esitteli tutkimuksen perusteella saatua tilannekuvaa xAPIn perustietojen ymmärryksestä ja sen käytöstä tällä hetkellä Suomessa. Saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että suurelle osalle xAPI standardina on jollain tapaa tuttu, mutta vain harva suomalaisista organisaatioista hyödyntää vielä xAPIa.

Matti Pajunen ja Markus Humaloja Vantaan kaupungilta & DigiOne-hankkeesta kertoivat, miten xAPI näyttäytyy koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta. Puheenvuorossa avattiin tarkemmin esimerkkiprosessia oppimisesta ja oppimisen suunnittelusta. DigiOne tulisi julkaisemaan tiedot oppimiskokonaisuudesta rajapintana ja ovat näin ollen oppimisympäristöjen käytettävissä. Puheenvuorossa nostettiin esille, että xAPIn näkökulmasta oppimiskokonaisuuden yksilöivä tunniste on kriittinen.

Pekka Kosonen Sanoma Prolta keskittyi puheenvuorossaan tarkemmin xAPIn käyttöönottoon ja käyttöprosessiin. Kosonen esitteli kaavion kansallisesta xAPIsta ja toimijoista Digione -prosesseissa. Esille nostettiin myös erityisesti tietosuojakysymykset ja tiedon hyödyntäminen.

Tilaisuuden päätteeksi pohdittiin tarkemmin kansallisen ekosysteemin rakentamista xAPIn ympärille ja todettiin yhdessä, että selkeästi tällaiselle yhteenliittymälle on tarvetta. Keskustelussa esille nostettiin mm. mikä olisi kansallisen ekosysteemin rooli, keitä toimijoita siinä tulisi olla mukana ja mihin ekosysteemissä kannattaisi keskittyä. Tästä nousseiden ideoiden pohjalta EduCloud Alliance ja DigiOne-hanke päättivät lähteä kokoamaan kansallista xAPI-verkostoa. Lisätietoa verkostosta ja siihen liittymisestä päivitetään pian EduCloudin verkkosivuille.

Osallistu keskusteluun aiheesta somessa käyttämällä hashtagia #xapi_fi

 

Tilaisuuden esitysmateriaalit

Esittelyt: DigiOne-hanke & EduCloud Alliance
Mikä on xAPI ja miten se hyödyttää eri osapuolia – Kalle Huhtala, Edita Publishing
xAPIn tilanne Suomessa – Timo Väliharju, EduCloud Alliance
xAPI koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta – Matti Pajunen & Markus Humaloja, Vantaan kaupunki & DigiOne-hanke
xAPI ja palvelun käyttöönotto ja käyttöprosessi – Pekka Kosonen, Sanoma Pro (tulossa)
xAPI kansallinen ekosysteemi – Timo Väliharju, EduCloud Alliance