Teonsanat työn alla: xAPI-verbejä valikoimassa

Teonsanat työn alla: xAPI-verbejä valikoimassa

Maaliskuun alkupuolella 2020 EduCloud Alliance (ECA) osallistui Vantaan kaupungin DigiOne-hankkeen tilaisuuteen (uutinen 17.3.2020), jossa puhuttiin xAPI-tekniikan hyödyistä oppimisanalytiikkatiedon välittämisessä. Ehdotimme, että xAPI-standardin "oppimisverbi"-luettelosta kannattaisi muodostaa pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella yhdenmukaisesti ymmärrettävä lista oppimistapahtumista, joita eri oppimisratkaisujen ja -sisältöjen toteuttajat voisivat tarjota tuotteistaan ulospäin. Ajatus sai kannatusta tilaisuuden laajalta yleisöltä.

Mutta vielä samalla viikolla koronapandemian musta joutsen sekoitti maailman. Kulunut vuosi on pakottanut koulumaailmankin ottamaan kauan vetkutellun digiloikan. Sen toteuttaminen vei myös ECAn jäsenten huomion. Tilanteen vakiinnuttua xAPI-aiheen työstäminen on kuitenkin jatkunut.

Mistä siis olikaan kyse? xAPI on periaatteessa yksinkertainen, tekstimuotoinen tiedonvälitysstandardi, jolla erilaiset oppimiseen liittyvät palvelut voivat raportoida suoritus- ja tapahtumatietoja ulkoiseen tietokantaan (LRS eli Learning Record Store). Aiemmin tällainen analytiikkatieto on ollut hajallaan eri järjestelmissä ja esitysmuodoissa.

Käytännössä vaikkapa iso koulutuksen tarjoaja voisi ylläpitää omaa LRS:äänsä, johon kertyisi yhteismitallista tietoa eri palveluntarjoajien digikirjoissa, oppimisympäristöissä, oppimispeleissä ja mediakirjastoissa tapahtuvasta toiminnasta. Koulutuksen järjestäjä, opettajat ja oppilaat voisivat saada kootusta lähteestä toimintaansa ohjaavaa analytiikkatietoa ja tilannekuvaa.

Kuluneen talven aikana ECAn puitteissa on xAPI-verbiluettelosta poimittu joukko tyypillistä oppimistapahtumaa kuvaavia verbejä, joiden toimintaa havainnollistetaan lyhyiden "oppimistarinoiden" kautta. ECAn jäsenten yhteistyönä syntyvästä verbivalikoimasta kuvauksineen on tarkoitus muodostua ensimmäinen versio kansallisesta xAPI-suosituksesta.

Tämä pienimmän yhteisen nimittäjän ajatuksella rakennettu verbikirjasto muodostaisi osan kansallisesta digioppimisen infrastruktuurista. Se olisi uusien oppimisratkaisujen tuottajien ja hankkijoiden käytettävissä yhteentoimivuuden edistämiseksi. Pyrkimyksenä on minimoida yhteentoimivuuden toteuttamisen aiheuttama ylimääräinen työ ja virheiden mahdollisuus. Verbikirjasto ei tietenkään estä ketään käyttämästä omiin tarkoituksiinsa sopivaa, laajempaa sanavarastoa.

Toimivan xAPI-pohjaisen analytiikkakokonaisuuden toteuttaminen vaatii paljon muutakin kuin sanastotyötä. xAPI-viestinvälitys on ohjelmoitava oppimisratkaisuihin. Tarvitaan oppisisältöjä kuvaava metatietomalli, jotta vaikkapa eri kustantajien sisältöjen OPSiin liittyvät tiedot välitetään yhteismitallisesti. Oppisisällöt on kuvailtava tällä metatiedolla. Tarvitaan tiedot kokoava LRS-tietokanta ja sille halukas omistaja, joka myös tietää, mitä koottavalta tiedolta halutaan. Lisäksi tietosuojan näkökulmat on huomioitava.

Yhteisen työn tuloksena voimme saavuttaa seuraavia etuja:

  • Oppijalle enemmän, nopeammin ja helpommin tietoa ja tukea
  • Oppimisen järjestäjän työ helpottuu ja tehostuu
  • Sisällöntuottajalle kansallisen digioppimisen infrastruktuurin edut
  • Suomesta digioppimisen “PISA-voittaja”!

Ensimmäistä versiota verbikirjastosta esitellään Oppimisanalytiikkajaoston järjestämässä Oppimisanalytiikan tietosisältöjen yhteentoimivuus -etätyöpajassa 15.4. Twitterissä xAPI-työstämme tullaan kertomaan hashtagilla #xAPI_FI.