ECA on julkaissut selvityksen xAPIn tilanteesta Suomessa

ECA on julkaissut selvityksen xAPIn tilanteesta Suomessa

EduCloud Alliance selvitti viime vuoden puolella, miten hyvin xAPI standardina Suomessa tunnetaan ja kuinka laajalti erityisesti suomalaiset opetusalan yritykset sitä jo hyödyntävät. xAPI aiheena on alan kannalta kiinnostava ja siksi näimme tarpeelliseksi kartoittaa tarkemmin sen tilannetta Suomessa. Kyselyyn osallistui yhteensä 33 yrityksen ja organisaation edustajaa Suomesta. Kyselyn perusteella muodostettiin tilannekuva xAPIn perustietojen ymmärryksestä ja sen käytöstä.

Saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että suurelle osalle xAPI standardina on jollain tapaa tuttu, mutta vain harva organisaatioista hyödyntää vielä xAPIa.  Lisäksi vain harva on suunnitellut ottavansa xAPIa käyttöön seuraavan vuoden sisällä. Suurin osa organisaatioista katsovat ensin mihin suuntaan teknologia kehittyy. xAPIa hyödynnetään tällä hetkellä jo mm. tietojen välitykseen eri järjestelmien välillä, analysointiin ja raportointiin sekä oppimisanalytiikkaan. xAPIn merkittävimmiksi hyödyiksi koetaankin erityisesti tietojen välittäminen eri järjestelmistä yhteen paikkaan, sen mahdollistama monipuolisempi raportointi ja analysointi sekä standardointi itsessään. Jotta yritykset ja organisaatiot saisivat xAPIn osaksi tuotteitaan ja palveluitaan, kokevat he tarvitsevansa muun muassa esimerkkicaseja xAPIn hyödyntämisestä ja sen hyödyistä, hyvien käytänteiden muodostumista, yhteentoimivuutta sekä asiakastarpeen ja sopivia asiakascaseja.

 

Raportin tuloksia esiteltiin myös 11.3.2020 Vantaalla EduCloudin ja DigiOne-hankkeen yhteisessä xAPI-seminaarissa (lue lisää). Seminaarissa pohdittiin tarkemmin kansallisen ekosysteemin rakentamisesta xAPIn ympärille ja todettiin, että selkeästi tällaiselle yhteenliittymälle on tarvetta Suomessa. Lisätietoa kansallisesta xAPI-verkostosta ja siihen liittymisestä tulossa pian.

 

Lisätietoa xAPIsta esim. ADL:n sivuilta.